درباره ما

چشم انداز

قرار گرفتن در جایگاه برتر جهت توسعه اشتغال پایدار و مولد در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 ایران

 

ماموریت

1-تلاش عالمانه و فعالیت مستمر هدفمند و اثربخش جهت اشتغال پایدار و مولد برپایه الگوها و مدل­های ارتقاء بهره ­وری سازمانی و مدیریت اثربخش سرمایه انسانی

2- ترویج و توسعه فرهنگ کار مبتنی بر آموزه های دینی و برکت محور

3- تحقیق و توسعه به منظور بهبود فرایندها، ارتقاء بهره‌وری و دستیابی به رشد پایدار و مستمر؛

4- تلاش عالمانه هوشمندانه جهت تقویت و توسعه اکوسیستم کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی متنوع و جذاب

5- شناسایی و ایجاد پایگاه داده سرمایه انسانی کشور

6- شناسایی و حمایت از ایده‌های نوآورانه کسب و کار

7- ارایه مشاوره­ های تخصصی شغلی 

8- ایجاد و تقویت شبکه­ های اجتماعی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات میان ذینفعان اکوسیستم کارآفرینی به منظور هم‌افزایی سرمایه انسانی

9- تشویق بخش خصوصی و خیرین در جهت شناسایی و توزیع عدالت محور منابع سازمانی موردنیاز ایجاد اشتغال پایدار و مولد کسب و کارهای کوچک و نوپا

 

وظایف

به استناد مفاد مندرج در ماده 19 آیین نامه اجرایی دفاتر مشاوره شغلی و کاریـابی هـاي غیـردولتـی، وظایف موسسات کاریابی داخلی به شرح ذیل می باشند:

1-   شناخت بازارکار داخلی

2- راهنمایی و مشاوره شغلی جویندگان کار و کارفرمایان

3- شناسایی فرصت هاي شغلی داخلی

4- معرفی و بکارگماري کارجویان واجد شرایط در واحدهاي پذیرنده

5- راهنمایی و معرفی جویندگان کار فاقد مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه اي به منظـور فـرا گـرفتن مهارت هـاي مورد نیاز بازار کار با هماهنگی اداره کل استان

6- ورود اطلاعات بازار کار به شبکه ملی بازار کار به صورت به هنگام و بهره برداري از اطلاعات آن

7- ارسال به موقع اطلاعات و آمار عملکرد ماهانه به اداره کل استان براساس ضوابط وزارت

8- حفظ ونگهداري اطلاعات شغلی و هویتی جویندگان کار

9- استفاده از شبکه ملی سراسري بازار کار

10- هماهنگی با سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور به منظـور توسـعه دوره هـاي آموزشـی متناسـب بـا نیازهـاي داخلی وخارجی

11- مبادله اطلاعات با سایر موسسات کاریابی به منظور تامین نیروي کار مناسب کارفرمایان

 

اخلاق حرفه ای

حفظ و توسعه ارزش های اخلاق حرفه ای کسب و کار بر پایه آموزه های اسلامی و ملی با تاکید بر تکریم و احترام کامل به خواست و نیاز مشتری مبتنی بر ارایه محصولات و خدمات برتر رقابت پذیر در سطح ملی و بین المللی ملاک و شاخص اصلی کارکرد موسسه مشاوره شغلی و کاریابی نوآوران پارسی است.

 

استراتژی و راهبرد

استفاده کارآمد و اثربخش از سرمایه انسانی به عنوان اساسی ­ترین و با ارزش ­ترین دارایی موسسه و تامین پایدار منابع سازمانی بر پایه رشد کسب و کار همراه با توسعه کارآفرینانه حوزه های کارکردی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی راهبرد اصلی موسسه مشاوره شغلی و کاریابی نوآوران پارسی است.

مدیریت الکترونیکی کاریابی نوآوران پارسی

مهندس وحید سعدی

کلیه حقوق مادی و معنوی پرتال مربوط به شرکت انفورماتیکی پاکا بوده و هرگونه کپی برداری ممنوع می باشد.
Hosted @ IRANJOB | Powered By PAKA GROUP